Op 6 april mogen we stemmen over het associatieverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Iedereen die het verdrag leest, weet dat de presentatie ervan niet overeenstemt met de ware doelstellingen. Het verdrag is namelijk vooral ingegeven om geopolitieke trans-Atlantische redenen.

Door de invoering van het verdrag zal de goede relatie tussen de EU en de Russische Federatie én de overige landen op het Euraziatische continent grote schade worden aangedaan. Er zal grote financiële schade binnen de EU ontstaan en bovendien vergroot het associatieverdrag de kans op een grootschalig militair conflict. Daarnaast zet het associatieakkoord de deur wijd open voor corruptie, fraude en criminaliteit en zal het mensenhandel en slavernij bevorderen.

Stem daarom op woensdag 6 april tegen oorlog, leugens en corruptie!