OekraïNEE

OekraïNEE was een onafhankelijk burgerinitiatief dat zich -zonder enkele vorm van subsidie- uitsprak tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Om de historie omtrent de campagne en het referendum zonder al te veel kosten te bewaren, is de website omgezet naar een simpel html template. De webpagina wordt niet meer geüpdatet.

Tegen het associatieverdrag met Oekraïne

Op 6 april 2016 zei de Nederlandse bevolking ondubbelzinnig en overduidelijk NEE tegen oorlog, leugens en corruptie. Meer dan 60 procent stemde tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne.

Het associatieverdrag wordt ons gepresenteerd als handelsverdrag, maar is in werkelijkheid vooral ingegeven om geopolitieke trans-Atlantische redenen. Iedereen die het leest, weet dat de presentatie van dit verdrag niet overeenstemt met de ware doelstellingen ervan.

Door de invoering van het associatieverdrag wordt de goede relatie tussen de EU en de Russische Federatie én de overige landen op het Euraziatische continent grote schade aangedaan. Bovendien vergroot de militaire paragraaf de kans op een grootschalig militair conflict. Daarnaast zet het associatieakkoord de deur wijd open voor corruptie, fraude en criminaliteit en zal het mensenhandel bevorderen.

Inhoud

Klik op een onderstaand artikel om deze te lezen.

Disclaimer

OekraïNEE is een onafhankelijk burgerinitiatief dat zich uitspreekt tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne waarover op woensdag 6 april 2016 een raadgevend referendum wordt georganiseerd. In de aanloop naar dit referendum zal OekraïNEE zich opstellen als faciliterend en informatief platform waarmee een podium wordt geboden aan afzonderlijke personen en/of groepen die zich ageren tegen het associatieakkoord.

OekraïNEE is geheel zelfstandig en heeft geen enkele verplichting aan binnenlandse of buitenlandse organisaties of politieke partijen. OekraïNEE is nadrukkelijk niet pro-Russisch, noch anti-Nederlands of tegen (de bevolking van) Oekraïne. Het initiatief dient geen commercieel belang, ontvangt geen subsidie en donaties van welke aard dan ook worden niet geaccepteerd. Bovendien distantieert OekraïNEE zich uitdrukkelijk van racisme, agressie, geweld en vernielingen en kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties en reacties van sympathisanten of die van andere groepen en organisaties, daar elk hierin zijn eigen (persoonlijke) verantwoordelijkheid behoudt.

OekraïNEE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens, informatie en meningen op deze website of via de sociale media kanalen, noch voor de gevolgen van beslissingen die worden genomen op grond van deze gegevens, informatie en meningen, ook als deze onverhoopt onjuistheden mochten bevatten. Sommige hyperlinks van deze website verwijzen naar websites van derden. OekraïNEE heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden en aanvaardt daarom dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden

De campagne stopt direct na de afloop van het referendum op woensdag 6 april 2016 waarna de website bewaard blijft maar niet of nauwelijks meer wordt geüpdatet. Initiatiefnemer behoudt zich het recht de disclaimer aan te passen.

Januari 2016