Disclaimer

OekraïNEE is een onafhankelijk burgerinitiatief dat zich uitspreekt tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne waarover op woensdag 6 april 2016 een raadgevend referendum wordt georganiseerd. In de aanloop naar dit referendum zal OekraïNEE zich opstellen als faciliterend en informatief platform waarmee een podium wordt geboden aan afzonderlijke personen en/of groepen die zich ageren tegen het associatieakkoord.

OekraïNEE is geheel zelfstandig en heeft geen enkele verplichting aan binnenlandse of buitenlandse organisaties of politieke partijen. OekraïNEE is nadrukkelijk niet pro-Russisch, noch anti-Nederlands of tegen (de bevolking van) Oekraïne. Het initiatief dient geen commercieel belang, ontvangt geen subsidie en donaties van welke aard dan ook worden niet geaccepteerd. Bovendien distantieert OekraïNEE zich uitdrukkelijk van racisme, agressie, geweld en vernielingen en kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties en reacties van sympathisanten of die van andere groepen en organisaties, daar elk hierin zijn eigen (persoonlijke) verantwoordelijkheid behoudt.

OekraïNEE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens, informatie en meningen op deze website of via de sociale media kanalen, noch voor de gevolgen van beslissingen die worden genomen op grond van deze gegevens, informatie en meningen, ook als deze onverhoopt onjuistheden mochten bevatten. Sommige hyperlinks van deze website verwijzen naar websites van derden. OekraïNEE heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden en aanvaardt daarom dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

De campagne stopt direct na de afloop van het referendum op woensdag 6 april 2016 waarna de website bewaard blijft maar niet meer wordt geüpdatet. Initiatiefnemer behoudt zich het recht de disclaimer aan te passen.

Januari 2016